JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Pāru nodzēšana

background image

Pāru nodzēšana
Varat skaļrunī nodzēst pāra ierīču sarakstu.

Izslēdziet skaļruni, pēc tam nospiediet un turiet

un ieslēgšanas/izslēgšanas

taustiņu 5 sekundes. Pārmaiņus deg balts un sarkans indikators.

Nospiežot un turot

un ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, skaļrunī tiek arī atjaunoti

rūpnīcas uzstādījumi.

Pēc pāra savienojumu nodzēšanas, lai atkal izmantotu skaļruni, ar to ir jāizveido pāris.

Ieslēdzot skaļruni, tas automātiski pāriet pāra izveides režīmā.

Ja pāra ierīču saraksts jūsu skaļrunī tiek nodzēsts, nodzēsiet arī šo pāra savienojumu

savā ierīcē, pirms veidojat atkārtotu savienojumu.