JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Skaļruņa ieslēgšana

background image

Skaļruņa ieslēgšana

1 Pievienojiet barošanas avota kabeli skaļruņa savienotājam.
2 Pievienojiet piemērotu spraudni barošanas avota maiņstrāvas adapterim.
3 Pievienojiet barošanas avotu sienas kontaktligzdai.
4 Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.

Ja nekad neesat veidojis skaļruņa pāri ar ierīci vai ja esat nodzēsis pārus, skaļrunis,

kad tas tiek ieslēgts, automātiski pāriet pāra izveides režīmā, un Bluetooth indikators

sāk lēnām mirgot.

Ja jau esat izveidojis skaļruņa pāri ar vienu vai vairākām ierīcēm, skaļrunis savienojas

ar pēdējo ierīci, ar kuru tas tika lietots kopā.

Ja skaļrunis 30 minūšu laikā netiek savienots ar otru ierīci, tam nav audio savienojuma

vai netiek veikta cita darbība, skaļrunis pāriet gaidīšanas režīmā un indikators

nodziest.