JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Taustiņi un daļas

background image

Taustiņi un daļas

1 Skaļuma samazināšanas taustiņš

2 Skaļuma palielināšanas taustiņš

3 NFC apgabals

4 Pāriet uz iepriekšējo ierakstu

5 Atskaņošanas vai pauzes taustiņš

6 Pāriet uz nākamo ierakstu

7 Barošanas un Bluetooth statusa indikators

8 Bluetooth taustiņš

9 Bezvadu uzlādes apgabals

10 Bezvadu uzlādes statusa indikatori

5

background image

11 Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš

12 Barošanas avota savienotājs

13 Apkopes savienotājs

14 Audio savienotājs (3,5 mm)