JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - De luidspreker inschakelen

background image

De luidspreker inschakelen

1 Sluit de stroomkabel aan op de aansluiting van de luidspreker.
2 Sluit een geschikte stekker aan op de lichtnetadapter van de voedingseenheid.
3 Steek de voedingseenheid in het stopcontact.
4 Druk op de aan/uit-toets.

Als u uw luidspreker nooit hebt gekoppeld met een apparaat of als u de koppelingen

hebt gewist, gaat de luidspreker automatisch in de koppelingsmodus als deze is

ingeschakeld en begint de Bluetooth-statusindicatorlampje langzaam te knipperen.

Als u de luidspreker al hebt gekoppeld met een of meerdere apparaten, maakt de

luidspreker verbinding met het laatste apparaat waarmee het is gebruikt.

Als de luidspreker niet met een ander apparaat is verbonden of niet binnen 30 minuten

een audioverbinding of andere activiteit heeft, schakelt deze naar stand-bymodus en

schakelen alle statusindicatorlampjes uit.