JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Uw apparaat onderhouden

background image

Uw apparaat onderhouden
Behandel uw apparaat, lader en toebehoren met zorg. De volgende tips kunnen u helpen om de garantie te behouden.

Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten

die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Mocht uw apparaat nat worden, laat het apparaat dan

opdrogen.

Gebruik de lader alleen voor het doel waarvoor deze is bestemd. Onjuist gebruik of het gebruik van incompatibele

laders kan het risico met zich meebrengen van brand, explosie of ander gevaar. Gebruik nooit een beschadigde lader.

Gebruik de lader alleen binnenshuis.

Probeer geen apparaat op te laden wat een beschadigd, gebarsten of open batterijvak heeft of een apparaat wat niet

compatibel is met Qi.

Bewaar het apparaat niet bij zeer hoge temperaturen. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van het apparaat

bekorten en kunststoffen doen vervormen of smelten.

Probeer niet om het apparaat te openen.

Niet-goedgekeurde aanpassingen kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met

betrekking tot radioapparaten.

Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat.

Het oppervlak van het apparaat mag alleen worden gereinigd met een zachte, schone, droge doek.