JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Dbaj o swoje urządzenie

background image

Dbaj o swoje urządzenie
Urządzeniem, ładowarką i akcesoriami należy posługiwać się ostrożnie. Przestrzeganie poniższych wskazówek pomoże w

zachowaniu uprawnień do usług gwarancyjnych.

Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze i wilgoć mogą zawierać

związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urządzenia pozostaw je

do całkowitego wyschnięcia.

Ładowarka powinna być używana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. Nieprawidłowe użytkowanie lub korzystanie z

niekompatybilnych ładowarek może wiązać się z ryzykiem pożaru, wybuchu lub powstania innego zagrożenia. Nie

wolno używać uszkodzonych ładowarek. Ładowarki należy używać wyłącznie w pomieszczeniach.

Nie wolno ładować urządzenia, w którym komora baterii jest zniszczona, uszkodzona lub otwarta lub jeśli urządzenie

nie jest kompatybilne ze standardem Qi.

Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności

urządzenia i odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.

Nie próbuj otwierać urządzenia.

Modyfikacje dokonywane bez upoważnienia mogą uszkodzić urządzenie i naruszać przepisy dotyczące urządzeń

radiowych.

Nie upuszczaj, nie uderzaj urządzenia i nie potrząsaj nim.

Do czyszczenia powierzchni urządzenia używaj tylko miękkiej, czystej i suchej szmatki.