JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Przekreślony symbol pojemnika na śmieci

background image

Przekreślony symbol pojemnika na śmieci

Umieszczony na produkcie, baterii, dokumentacji lub opakowaniu przekreślony symbol pojemnika na śmieci ma

przypominać, że wszystkie zużyte już produkty elektryczne, elektroniczne, baterie i akumulatory muszą być składowane w

specjalnie przeznaczonym do tego punkcie. To wymaganie ma zastosowanie w Unii Europejskiej. Nie należy pozbywać się

tych produktów razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Więcej informacji na temat ochrony środowiska można

znaleźć w profilu produktu Eco na stronie www.nokia.com/ecoprofile.