JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Wszczepione urządzenia medyczne

background image

Wszczepione urządzenia medyczne
Minimalna odległość między wszczepionym urządzeniem medycznym, takim jak stymulator serca lub kardiowerter-

defibrylator, a urządzeniem bezprzewodowym, zalecana przez producentów urządzeń medycznych w celu uniknięcia

zakłóceń pracy urządzenia medycznego, wynosi 15,3 centymetra (6 cali). Osoby z takimi urządzeniami powinny pamiętać,

aby:

Nosić urządzenie bezprzewodowe w taki sposób, żeby jego odległość od urządzenia medycznego była zawsze większa

niż 15,3 centymetra (6 cali).

Nie nosić bezprzewodowego urządzenia w kieszeni na piersi.

Wyłączyć urządzenie bezprzewodowe w przypadku podejrzenia, że doszło do zakłóceń.

Stosować się do zaleceń producenta wszczepionego urządzenia medycznego.

Wątpliwości co do używania urządzenia bezprzewodowego i wszczepionego urządzenia medycznego należy rozstrzygnąć z

lekarzem.