JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Odtwarzanie muzyki

background image

Odtwarzanie muzyki

Podczas odtwarzania muzyki w telefonie możesz ją kontrolować także za pomocą

głośnika.

8

background image

Odtwarzanie utworów
Wybierz utwór z listy odtwarzania i naciśnij , aby odtworzyć, wstrzymać lub wznowić

odtwarzanie.

Jeśli podczas słuchania muzyki odbierzesz lub nawiążesz połączenie, odtwarzanie

zostanie wstrzymane.

Odtwarzanie następnego utworu
Naciśnij

.

Odtwarzanie poprzedniego utworu
Naciśnij

Regulacja głośności
Naciśnij lub

.

Wyciszanie muzyki
Naciśnij jednocześnie i

.

Włączanie dźwięku muzyki
Naciśnij ,

lub oba klawisze jednocześnie.

Ostrzeżenie:

Dłuższe narażenie na głośne dźwięki może spowodować uszkodzenie słuchu. Muzyki

słuchaj na umiarkowanym poziomie głośności.

9