JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Powiązywanie głośnika za pomocą funkcji NFC

background image

Powiązywanie głośnika za pomocą funkcji NFC
Dzięki funkcji NFC (Near Field Communication) możesz z łatwością powiązać głośnik

z kompatybilnym urządzeniem i nawiązać połączenie.

Jeśli Twoje urządzenie obsługuje funkcję NFC, włącz ją i dotknij obszaru NFC głośnika

obszarem NFC swojego urządzenia. Głośnik łączy się z urządzeniem automatycznie.

Niektóre urządzenia wymagają potwierdzenia połączenia. Szczegółowe informacje na

temat funkcji NFC znajdują się w podręczniku użytkownika urządzenia.

Jeśli Twoje urządzenie nie obsługuje funkcji NFC, powiąż głośnik ręcznie.