JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Powiązywanie i podłączanie

background image

Powiązywanie i podłączanie
Zanim po raz pierwszy użyjesz głośnika z telefonem lub innym kompatybilnym

urządzeniem, musisz go powiązać z danym urządzeniem i podłączyć do niego.

W danym momencie głośnik może być podłączony tylko do jednego urządzenia, ale

można go na bieżąco podłączać do innych urządzeń.

6

background image

Gdy głośnik jest połączony, wskaźnik stanu funkcji Bluetooth świeci na niebiesko.

Jeśli podłączone urządzenie znajduje się poza zasięgiem łączności Bluetooth, głośnik

przez 3 minuty próbuje ponownie nawiązać połączenie. Gdy urządzenie znów znajdzie

się w zasięgu, głośnik automatycznie zostanie do niego podłączony.

Możesz także użyć standardowego kabla audio (3,5 mm), aby podłączyć urządzenie

do złącza audio w głośniku. Jeśli podłączysz głośnik do urządzenia za pomocą kabla,

funkcja Bluetooth wyłączy się automatycznie, a wskaźnik jej stanu zmieni kolor na

biały.