JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Usuwanie powiązań

background image

Usuwanie powiązań
Z głośnika można usunąć listę powiązanych urządzeń.

Wyłącz głośnik, następnie naciśnij i przytrzymaj jednocześnie

oraz klawisz

zasilania przez 5 sekund. Wskaźnik będzie migał na przemian białym i czerwonym

światłem.

Naciśnięcie i przytrzymanie ikony

oraz klawisza zasilania również przywraca

ustawienia fabryczne głośnika.

Jeśli usuniesz powiązania, głośnik trzeba będzie na nowo powiązać przed kolejnym

użyciem. Tryb powiązania jest aktywowany automatycznie po włączeniu głośnika.

Jeśli lista powiązywanych urządzeń w głośniku została wyczyszczona, wyczyść

również powiązania w urządzeniu, zanim powiążesz je ponownie.