JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Spis treści

background image

Spis treści

Głośnik — informacje

3

Qi — informacje

3

Informacje o łączności Bluetooth

4

Klawisze i części

5

Włączanie głośnika

6

Powiązywanie urządzenia

6

Powiązywanie i podłączanie

6

Powiązywanie głośnika za pomocą

funkcji NFC

7

Ręczne powiązywanie głośnika

7

Usuwanie powiązań

8

Odtwarzanie muzyki

8

Bezprzewodowe ładowanie innego

urządzenia

10

Podłączanie do innych urządzeń na

bieżąco

10

Pomoc techniczna

11

Informacje o bezpiecznym

użytkowaniu produktu

11

2