JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Włączanie głośnika

background image

Włączanie głośnika

1 Podłącz kabel zasilacza do złącza głośnika.
2 Podłącz odpowiednią wtyczkę do adaptera AC w zasilaczu.
3 Podłącz zasilacz do gniazdka sieci elektrycznej.
4 Naciśnij klawisz zasilania.

Jeśli głośnik nie był wcześniej powiązany z urządzeniem lub jeśli powiązania zostały

wyczyszczone, głośnik automatycznie przełączy się na tryb powiązywania, gdy jest

włączony, a światło wskaźnika funkcji Bluetooth zacznie powoli migać.

Jeśli głośnik został już powiązany z co najmniej jednym urządzeniem, głośnik połączy

się z ostatnio używanym urządzeniem.

Jeśli głośnik nie jest połączony z żadnym urządzeniem lub jeśli przez ostatnie 30

minut nie nawiązano połączenia audio lub nie wykonano żadnej czynności, głośnik

przełączy się na tryb gotowości, a wszystkie światła wskaźnika wyłączą się.