JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Drept de autor şi alte note

background image

Drept de autor şi alte note

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta, NOKIA CORPORATION, declară că acest produs MD-100W respectă cerințele esențiale și alte prevederi

relevante ale Directivei 1999/5/CE. O copie a declarației de conformitate poate fi găsită pe pagina de Internet http://

www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

© 2012 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Nokia, Nokia Connecting People și sigla Nokia Original Accessories sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale Nokia

Corporation.

Este interzisă reproducerea, transferul, distribuirea și stocarea unor părți sau a întregului conținut al acestui material în

orice formă fără permisiunea prealabilă scrisă a firmei Nokia. Nokia duce o politică de dezvoltare continuă. Nokia își rezervă

dreptul de a face modificări și îmbunătățiri oricărui produs descris în acest document, fără notificare prealabilă.

The ‘Qi’ symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

În limitele maxime permise de legea aplicabilă, în nicio situație, Nokia sau oricare dintre licențiatorii săi nu vor fi ținuți

responsabili pentru niciun fel de pierderi de date sau de venituri sau pentru niciun fel de daune speciale, incidente,

subsecvente sau indirecte, oricum s-ar fi produs.

12

background image

Conținutul acestui document trebuie luat „ca atare”. Cu excepția cazurilor prevăzute de legea aplicabilă, niciun fel de garanții,

explicite sau implicite, incluzând, dar fără a se limita la garanțiile implicite de vandabilitate și adecvare la un scop anume, nu

se oferă în legătură cu acuratețea, corectitudinea sau conținutul acestui document. Nokia își rezervă dreptul de a modifica

acest document sau de a-l retrage oricând, fără notificare prealabilă.

Disponibilitatea produselor poate varia în funcție de regiune. Pentru informații suplimentare, contactați distribuitorul Nokia.

Acest aparat poate conține piese, tehnologii sau programe ce pot face obiectul unor legi sau reglementări privind exportul

din SUA sau din alte țări. Este interzisă încălcarea legislației respective.

OBSERVAȚII PRIVIND FCC/INDUSTRY CANADA
Acest aparat este în conformitate cu secțiunea 15 a regulamentului FCC și cu standardul RSS fără licență al Industry Canada.

Funcționarea face obiectul următoarelor două condiții: (1) Acest aparat nu trebuie să provoace interferențe dăunătoare și

(2) acest aparat trebuie să suporte toate interferențele recepționate, inclusiv pe cele care ar putea provoca o funcționare

defectuoasă. Orice schimbări sau modificări neacceptate în mod expres de Nokia ar putea anula dreptul utilizatorului de a

folosi acest aparat.

Observație: Acest echipament a fost testat și găsit corespunzător cu limitele unui aparat digital de clasă B, conform părții

15 a regulamentului FCC. Aceste limite sunt stabilite pentru a asigura o protecție rezonabilă împotriva interferențelor

dăunătoare ale instalațiilor din locuințe. Acest echipament generează, folosește și poate radia energie de radiofrecvență și,

dacă nu este instalat și folosit conform instrucțiunilor, poate produce interferențe dăunătoare asupra comunicațiilor radio.

Totuși, nu există nici un fel de garanție că astfel de interferențe nu pot apărea în anumite instalații. Dacă acest echipament

produce interferențe dăunătoare asupra recepției posturilor de radio sau televiziune, interferențe ce pot fi identificate prin

pornirea și oprirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferențele printr-una sau mai multe

din următoarele măsuri:

Reorientarea și reamplasarea antenei de recepție.

Mărirea distanței dintre echipament și receptor.

Conectarea echipamentului la o priză de pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.

Pentru ajutor, consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV experimentat.

OBSERVAȚIE: Declarație FCC privind expunerea la radiații: Acest echipament corespunde limitelor FCC de expunere la radiații,

stabilite pentru un mediu necontrolat. Acest aparat de emisie nu poate fi amplasat sau folosit împreună cu nici o altă antenă

sau cu nici un alt aparat de emisie.

Nokia Corporation

P.O.Box 226

FIN-00045 Nokia Group

Finlanda

/Ediţia 1.2 RO

13