JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Întreținerea aparatului Dvs.

background image

Întreținerea aparatului Dvs.
Manipulați cu grijă aparatul, încărcătorul și accesoriile. Sugestiile de mai jos vă ajută să respectați condițiile de acordare a

garanției.

Păstrați aparatul în stare uscată. Precipitațiile, umiditatea și alte tipuri de lichide sau impurități pot conține substanțe

care corodează circuitele electronice. Dacă aparatul se umezește, lăsați-l să se usuce complet.

Folosiți încărcătorul numai conform destinației sale. Utilizarea necorespunzătoare sau utilizarea unor încărcătoare

incompatibile poate implica riscuri de incendii, explozii sau alte pericole. Nu folosiți niciodată un încărcător deteriorat.

Utilizați încărcătoarele numai în interior.

Nu încercați să încărcați un aparat cu compartimentul de acumulator deteriorat, crăpat sau deschis. Nu încercați să

încărcați un aparat care nu este compatibil cu Qi.

Nu păstrați aparatul la temperaturi ridicate. Temperaturile ridicate pot scurta viața aparatului și pot deforma sau topi

anumite componente din material plastic.

Nu încercați să deschideți aparatul.

Modificările neautorizate pot duce la defectarea aparatului și pot reprezenta o încălcare a reglementărilor privind

aparatele radio.

Nu scăpați aparatul din mână, nu-l loviți și nu-l scuturați.

Utilizați o lavetă moale, curată și uscată pentru a curăța suprafața aparatului.