JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Pornirea difuzorului

background image

Pornirea difuzorului

1 Conectați cablul de alimentare la conectorul de pe difuzor.
2 Conectați o fișă potrivită la adaptorul CA pentru sursa de alimentare.
3 Cuplați sursa de alimentare la o priză de perete.
4 Apăsați pe tasta de pornire.

Dacă nu ați asociat niciodată difuzorul cu un dispozitiv sau dacă ați șters asocierile,

difuzorul intră automat în modul de asociere în momentul pornirii, iar indicatorul

luminos pentru funcția Bluetooth începe să clipească lent.

Dacă ați asociat deja difuzorul cu unul sau mai multe dispozitive, difuzorul se

conectează la ultimul dispozitiv utilizat.

Dacă difuzorul nu este conectat la alt dispozitiv sau dacă nu are nicio conexiune audio

sau altă activitate timp de 30 de minute, acesta trece în modul de așteptare și toate

indicatoarele luminoase se sting.