JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Bezdrôtové nabíjanie iného zariadenia

background image

Bezdrôtové nabíjanie iného zariadenia

Položte telefón alebo iné kompatibilné zariadenie na oblasť bezdrôtového nabíjania

na hornej strane reproduktora. Indikátory nabíjania sa rozsvietia nabielo a počas

nabíjania blikajú. Ak indikátory nabíjania blikajú rýchlo, upravte polohu telefónu. Po

nabití telefónu indikátory nabíjania ihneď zhasnú.

Počas nabíjania je možné počúvať hudbu s normálnou hlasitosťou tak, aby vibrácie

príliš hlasnej hudby nespôsobili vibrácie a aby telefón nespadol s reproduktora.

Je normálne, keď sa reproduktor a telefón zohrejú, a môžu sa zohriať ešte viac, ak

telefón počas nabíjania používate napríklad na prehrávanie hudby. Keď sa

reproduktor zohreje priveľmi, automaticky sa vypne. Počkajte päť minút a skúste

znova.

Reproduktor uchovávajte mimo neporiadku. Ak sa v blízkosti telefónu na

reproduktore nachádza niečo iné, reproduktor nenabíja a indikátory nabíjania rýchlo

blikajú.