JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Starostlivosť o váš prístroj

background image

Starostlivosť o váš prístroj
S prístrojom, nabíjačkou a príslušenstvom zaobchádzajte opatrne. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať

podmienky záruky.

Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú

koróziu elektronických obvodov. Ak váš prístroj namokne, nechajte ho vyschnúť.

Nabíjačku používajte iba na stanovený účel. Nesprávne používanie alebo používanie nekompatibilných nabíjačiek môže

spôsobiť požiar, výbuch alebo iné nebezpečenstvo. Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku. Nabíjačky nikdy

nepoužívajte vonku.

Nepokúšajte sa nabíjať telefón, ktorý je poškodený, prasknutý alebo má otvorený kryt batérie, ani telefón, ktorý nie

je kompatibilný s Qi.

Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť k skráteniu životnosti zariadenia a

k deformácii či roztaveniu plastových súčastí.

Nepokúšajte sa prístroj otvoriť.

Neautorizované úpravy môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi upravujúcimi prevádzku

rádiofrekvenčných zariadení.

Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraste ním.

Na čistenie povrchu prístroja používajte iba jemnú, čistú a suchú handričku.