JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - O reproduktore

background image

O reproduktore

Pomocou bezdrôtového reproduktora Nokia MD-100W môžete počúvať hudbu s

vysokokvalitným zvukom z telefónu alebo iného kompatibilného zariadenia, napríklad

prehrávača hudby. Môžete sa pripojiť k inému zariadeniu bez zastavenia prehrávania

hudby. Pomocou štandardného audiokábla (3,5 mm) môžete tiež pripojiť zariadenie

k audiokonektoru v reproduktore. Výrobok sa dodáva s audiokáblom.

Bezdrôtový reproduktor Nokia MD-100W možno používať aj ako bezdrôtovú

nabíjačku. Ak chcete nabiť zariadenie kompatibilné s technológiou Qi, položte ho na

oblasť bezdrôtového nabíjania na hornej strane reproduktora.

Výstraha:

Tento výrobok obsahuje malé súčasti. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

Niektoré súčasti výrobku sú magnetické. Výrobok môže priťahovať kovové materiály.

V blízkosti výrobku neumiestňujte kreditné karty ani iné magnetické pamäťové médiá,

pretože môže dôjsť k vymazaniu informácií, ktoré sú na nich uložené.

Povrch tohto výrobku neobsahuje nikel.