JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Obsah

background image

Obsah

O reproduktore

3

O technológii Qi

3

O pripojení Bluetooth

4

Tlačidlá a súčasti

5

Zapnutie reproduktora

6

Spárovanie zariadenia

6

Párovanie a pripojenie

6

Spárovanie reproduktora pomocou

funkcie NFC

7

Manuálne spárovanie reproduktora

7

Zmazanie spárovaní

8

Prehrávanie hudby

8

Bezdrôtové nabíjanie iného

zariadenia

10

Pripojenie k inému zariadeniu za

pochodu

10

Podpora

11

Informácie o produkte a

bezpečnostné informácie

11

2