JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Prehrávanie hudby

background image

Prehrávanie hudby

Počas prehrávania hudby v telefóne môžete hudbu ovládať aj pomocou reproduktora.

8

background image

Prehratie skladby
Vyberte skladbu zo zoznamu prehrávača hudby a stlačením tlačidla ju prehrajte

alebo prerušte či obnovte jej prehrávanie.

Ak počas prehrávania hudby prijmete alebo uskutočníte hovor, prehrávanie hudby sa

preruší.

Prehratie nasledujúcej skladby
Stlačte tlačidlo

.

Prehratie predchádzajúcej skladby
Stlačte tlačidlo

.

Úprava hlasitosti
Stlačte tlačidlo alebo

.

Stlmenie hudby
Súčasne stlačte tlačidlo a

.

Zrušenie stlmenia hudby
Stlačte tlačidlo alebo

, alebo obe tlačidlá súčasne.

Výstraha:

Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Hudbu počúvajte

na primeranej úrovni hlasitosti.

9