JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Pripojenie k inému zariadeniu za pochodu

background image

Pripojenie k inému zariadeniu za pochodu

Striedajte sa pri prehrávaní hudby s priateľmi. Pripojené zariadenie môžete zmeniť za

pochodu, bez prerušenia prehrávania hudby.

10

background image

1 Počas prehrávania hudby z pripojeného zariadenia na dve sekundy stlačte a

podržte tlačidlo .

2 Spárujte a pripojte iné zariadenie. Hudba bude hrať ďalej, až kým neprebehne

spárovanie.

3 Prehrávajte hudbu v zariadení, ktoré ste práve pripojili.