JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Manuálne spárovanie reproduktora

background image

Manuálne spárovanie reproduktora
Reproduktor môžete spárovať manuálne pomocou pripojenia Bluetooth.

7

background image

1 Zapnite reproduktor a telefón alebo iné kompatibilné zariadenie.
2 Ak ste už predtým spárovali reproduktor s iným zariadením, na dve sekundy

stlačte a podržte tlačidlo , čím sa zapne funkcia Bluetooth.

3 Do troch minút zapnite funkciu Bluetooth v telefóne a spustite vyhľadávanie

zariadení Bluetooth. Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke telefónu.

4 Vyberte reproduktor zo zoznamu nájdených zariadení v telefóne.
5 V prípade zobrazenia výzvy zadajte prístupový kód 0000.