JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Párovanie a pripojenie

background image

Párovanie a pripojenie
Pred prvým použitím reproduktora s telefónom alebo iným kompatibilným

zariadením je nutné reproduktor spárovať a pripojiť k druhému zariadeniu.

Reproduktor môžete pripojiť naraz len k jednému zariadeniu, ale môžete ho pripojiť

za pochodu k inému zariadeniu.

6

background image

Keď je reproduktor pripojený, indikátor stavu pripojenia Bluetooth svieti namodro.

Ak sa pripojené zariadenie dostane mimo dosahu pripojenia Bluetooth, reproduktor

sa bude pokúšať o opätovné pripojenie počas troch minút. Keď sa zariadenie vráti

späť do dosahu, reproduktor sa automaticky opäť pripojí.

Pomocou štandardného audiokábla (3,5 mm) môžete tiež pripojiť zariadenie k

audiokonektoru v reproduktore. Keď reproduktor a zariadenie pripojíte pomocou

drôtového pripojenia, pripojenie Bluetooth sa automaticky vypne a indikátor

pripojenia Bluetooth sa rozsvieti nabielo.