JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Spárovanie reproduktora pomocou funkcie NFC

background image

Spárovanie reproduktora pomocou funkcie NFC
Pomocou funkcie komunikácie na blízko (Near Field Communication, NFC) môžete

reproduktor jednoducho spárovať a pripojiť ku kompatibilnému zariadeniu.

Ak zariadenie podporuje funkciu NFC, zapnite funkciu NFC a dotknite sa oblasťou NFC

reproduktora oblasti NFC zariadenia. Reproduktor sa automaticky pripojí k

zariadeniu. Niektoré zariadenia si môžu pri pripojení vyžadovať potvrdenie.

Podrobnosti o funkcii NFC nájdete v používateľskej príručke zariadenia.

Ak zariadenie nepodporuje funkciu NFC, spárujte reproduktor manuálne.