JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Zapnutie reproduktora

background image

Zapnutie reproduktora

1 Kábel zdroja napájania zapojte do konektora na reproduktore.
2 Zapojte vhodnú zástrčku do adaptéra striedavého prúdu zdroja napájania.
3 Zapojte napájací zdroj do sieťovej zásuvky.
4 Stlačte vypínač.

Ak ste reproduktor so zariadením ešte nikdy nespárovali alebo ste spárovania

zmazali, reproduktor po zapnutí automaticky prejde do párovacieho režimu a

indikátor stavu pripojenia Bluetooth začne pomaly blikať.

Ak ste už reproduktor spárovali s jedným alebo viacerými zariadeniami, reproduktor

sa pripojí k zariadeniu, s ktorým sa používal naposledy.

Ak sa reproduktor do 30 minút nepripojí k inému zariadeniu alebo sa v ňom nevytvorí

žiadne pripojenie ani neprebehne žiadna iná aktivita, reproduktor prejde do

pohotovostného režimu a všetky indikátory zhasnú.