JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Nega naprave

background image

Nega naprave
Z napravo, polnilnikom in dodatno opremo ravnajte previdno. V nadaljevanju je nekaj predlogov, s katerimi lahko zaščitite

garancijo naprave.

Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo

korozijo elektronskih vezij. Če napravo kljub vsemu zmočite, počakajte, da se posuši.

Polnilnik uporabljajte samo v namene, za katere je narejen. Nepravilna uporaba ali uporaba nezdružljivih polnilnikov

lahko privede do požara, eksplozije ali druge nevarnosti. Nikoli ne uporabljajte poškodovanega polnilnika. Polnilnik

uporabljajte samo v zaprtih prostorih.

Ne poskušajte polniti naprave, če je ohišje baterije poškodovano, počeno ali odprto, ali če naprava ni združljiva s Qi.

Naprave ne hranite pri visokih temperaturah. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo naprave in izkrivijo

ali stopijo plastične dele.

Naprave ne skušajte odpreti.

Z neodobrenimi prilagoditvami lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.

Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji.

Površino naprave čistite samo z mehko, čisto in suho krpo.