JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Simbol prečrtanega smetnjaka

background image

Simbol prečrtanega smetnjaka

Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, bateriji, v dokumentaciji ali na embalaži pomeni, da je treba vse neuporabne

električne in elektronske izdelke, baterije in akumulatorje odnesti na posebno zbirališče odpadkov. Ta zahteva velja v

Evropski uniji. Teh izdelkov ne zavrzite med navadne gospodinjske odpadke. Več o varstvu okolja lahko izveste v okoljskem

profilu izdelkov na strani www.nokia.com/ecoprofile.

11