JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Brisanje seznanitev

background image

Brisanje seznanitev
Seznam seznanjenih naprav na zvočniku lahko zbrišete.

Izklopite zvočnik, nato pritisnite in za 5 sekund zadržite

in tipko za vklop/izklop.

Izmenično svetita bela in rdeča lučka kazalnika.

Če pritisnete in pridržite

in gumb za vklop/izklop, se bodo v vašem zvočniku tudi

ponastavile tovarniške nastavitve.

Ko seznanitve zbrišete, morate zvočnik pred ponovno uporabo znova seznaniti. Ko

zvočnik vklopite, se samodejno vklopi način seznanjanja.

Če je seznam seznanjenih naprav v vašem zvočniku počiščen, pred novim

seznanjanjem počistite to seznanitev tudi v napravi.