JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Ročno seznanjanje zvočnika

background image

Ročno seznanjanje zvočnika
Zvočnik lahko seznanite ročno prek povezave Bluetooth.

7

background image

1 Vklopite zvočnik in telefon ali drugo združljivo napravo.
2 Če ste pred tem seznanjali svoj zvočnik z drugo napravo, vklopite Bluetooth tako,

da pritisnete in za 2 sekundi pridržite .

3 V približno treh minutah v telefonu vklopite Bluetooth in poiščite naprave

Bluetooth. Podrobnejše informacije boste našli v priročniku za uporabo telefona.

4 V telefonu izberite zvočnik na seznamu najdenih naprav.
5 Po potrebi vnesite geslo 0000.