JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Seznanjanje zvočnika s funkcijo NFC

background image

Seznanjanje zvočnika s funkcijo NFC
S funkcijo NFC lahko preprosto seznanite in povežete zvočnik s svojo združljivo

napravo.

Če vaša naprava podpira funkcijo NFC, jo vklopite in se dotaknite območja NFC

zvočnika z območjem NFC naprave. Zvočnik se samodejno poveže z vašo napravo.

Nekatere naprave lahko zahtevajo potrditev za povezavo. Podrobnejše informacije o

funkciji NFC boste našli v priročniku za uporabo naprave.

Če vaša naprava funkcije NFC ne podpira, zvočnik seznanite ročno.