JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Vklop zvočnika

background image

Vklop zvočnika

1 Kabel polnilnika priklopite v priključek na zvočniku.
2 Ustrezni vtič priklopite v polnilnik AC.
3 Polnilnik priklopite v električno vtičnico.
4 Pritisnite tipko za vklop/izklop.

Če zvočnika še nikoli niste seznanili z napravo ali ste seznanitve zbrisali, zvočnik po

vklopu samodejno preklopi v način seznanjanja in lučka kazalnika povezave Bluetooth

začne utripati počasi.

Če ste zvočnik že seznanili z eno ali več napravami, se poveže z zadnjo napravo, s

katero ste ga uporabljali.

Če se zvočnik ne poveže z drugo napravo ali nima zvočne povezave ali ni nobene

aktivnosti zadnjih 30 minut, preklopi v način pripravljenosti in vse lučke prenehajo

svetiti.