JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Koppla högtalaren manuellt

background image

Koppla högtalaren manuellt
Du kan koppla högtalaren manuellt med Bluetooth.

7

background image

1 Sätt på högtalaren och telefonen eller annan kompatibel enhet.
2 Tryck på och håll ned i 2 sekunder för att aktivera Bluetooth om du tidigare har

kopplat högtalaren med en annan enhet.

3 Sätt på Bluetooth på telefonen inom 3 minuter och sök efter Bluetooth-enheter.

Se telefonens användarhandbok för mer information.

4 På telefonen väljer du högtalaren i listan med enheter som hittats.
5 Om lösenord efterfrågas anger du 0000.