JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Koppla och anslut

background image

Koppla och anslut
Innan du kan använda högtalaren med en telefon eller annan kompatibel enhet måste

du koppla och ansluta högtalaren till enheten.

Du kan endast ansluta högtalaren till en enhet åt gången, men du kan ansluta till andra

enheter när som helst.

6

background image

När högtalaren är ansluten lyser Bluetooth-statusindikatorn blått.

Högtalaren försöker ansluta igen i 3 minuter om den anslutna enheten kommer

utanför Bluetooth-signalens räckvidd. Högtalaren ansluter igen automatiskt när

enheten är inom räckvidd.

Du kan också använda en standardljudkabel (3,5 mm) för att ansluta enheten till

högtalarens ljudkontakt. Bluetooth stängs av automatiskt och Bluetooth-

indikatorlampan lyser vitt när du ansluter högtalaren och enheten med en kabel.