JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Ta bort kopplingarna

background image

Ta bort kopplingarna
Du kan rensa listan över kopplade enheter på högtalaren.

Stäng av högtalaren, tryck på och håll ned

och strömbrytaren i 5 sekunder. De

vita och röda indikatorlamporna börjar blinka omväxlande.

Du kan fabriksåterställa inställningarna för högtalarna genom att hålla ned

och

strömbrytaren.

När du tagit bort kopplingarna måste du koppla högtalaren innan du kan använda den

igen. Kopplingsläget aktiveras automatiskt när du sätter på högtalaren.

Om listan i högtalaren över kopplade enheter rensas, ta också bort kopplingen hos

enheter du kopplat till innan du kopplar dem igen.