JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Ladda en annan enhet trådlöst

background image

Ladda en annan enhet trådlöst

Placera telefonen eller annan kompatibel enhet på det trådlösa laddningsområdet

längst upp på högtalaren. Indikatorlamporna lyser vitt och blinkar under laddningen.

Justera telefonens position om indikatorlamporna blinkar snabbt. Indikatorlamporna

slocknar när telefonen är fulladdad.

Du kan lyssna på musik under laddningen, men försäkra dig att musiken inte spelas

för högt. Vibrationer från kan göra att telefonen trillar av högtalaren.

Det är normalt att högtalaren och telefonen blir varma och de kanske blir ännu

varmare om du använder telefonen för att till exempel direktuppspela musik medan

du laddar. Högtalaren stängs av automatiskt om den blir för varm. Vänta i 5 minuter

och försök igen.

Håll högtalaren fri från skräp. Högtalaren laddas inte och indikatorlamporna blinkar

snabbt om det ligger något på högtalaren förutom telefonen.