JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Ta väl hand om enheten

background image

Ta väl hand om enheten
Behandla enheten, laddaren och tillbehör med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin

täcker eventuella skador.

Håll enheten torr. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska

kretsarna. Om enheten utsätts för väta måste den få möjlighet att torka.

Använd endast laddaren för avsedda ändamål. Felaktig användning eller användning av icke-godkända batterier kan

medföra risk för brand, explosion eller andra faror. Använd aldrig en skadad laddare. Använd endast laddaren inomhus.

Försök inte att ladda en enhet vars batterihölje är skadat, innehåller sprickor eller är öppet eller en enhet som inte är

kompatibel med Qi.

Förvara inte enheten i höga temperaturer. Höga temperaturer kan förkorta enhetens livslängd och göra plaster skeva,

buktiga eller smälta dem.

Försök inte att öppna enheten.

Otillåtna modifieringar kan skada enheten och strida mot bestämmelser om radioenheter.

Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den.

Rengör endast enhetens yta med ett mjukt, rent, torrt tygstycke.