JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Inopererade medicinska enheter

background image

Inopererade medicinska enheter
Tillverkare av medicinsk utrustning rekommenderar ett avstånd på minst 15,3 centimeter (6 tum) mellan en trådlös enhet

och en inopererad medicinsk enhet som t.ex. en pacemaker eller ett ICD-implantat (implanted cardioverter defibrillator) för

att undvika risk för störningar hos den medicinska enheten. Personer som har den här typen av apparater bör tänka på

följande:

Alltid hålla den trådlösa enheten på ett avstånd av minst 15,3 centimeter (6 tum) från den medicinska enheten

Inte bära den trådlösa enheten i en bröstficka

Stäng av den trådlösa enheten om det finns skäl att misstänka att det kan uppstå störningar

Följa tillverkarens anvisningar för den inopererade medicinska enheten

Kontakta läkare om du har några frågor om hur man använder trådlösa enheter när man har en inopererad medicinsk apparat.