JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Sätta på högtalaren

background image

Sätta på högtalaren

1 Anslut strömkabeln till kontakten på högtalaren.
2 Anslut en lämplig kontakt till nätkontaktens strömadapter.
3 Sätt i nätkontakten i ett vägguttag.
4 Tryck på strömbrytaren.

Högtalaren aktiverar kopplingsläget automatiskt när den sätts på och Bluetooth-

indikatorlampan börjar blinka långsamt om du inte kopplat högtalaren med en enhet

eller om du tagit bort kopplingarna.

Högtalaren ansluter till den senast använda enheten om du redan kopplat högtalaren

med en eller flera enheter.

Högtalaren försätts i vänteläge och alla indikatorlampor stängs av om högtalaren inte

ansluts till en annan enhet eller har någon ljudanslutning eller annan aktivitet inom

30 minuter.