JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - İmplant tıbbi cihazlar

background image

İmplant tıbbi cihazlar
Tıbbi cihaz üreticileri kalp pili veya kardiyoverter defibrilatör gibi tıbbi implant cihazları ile olası girişimi önlemek için tıbbi

cihaz ile kablosuz cihaz arasında en az 15,3 santimetre (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedir. Bu tür cihazlar taşıyan

kişiler:

Kablosuz cihazı her zaman tıbbi cihazlardan en az 15,3 santimetre (6 inç) uzakta tutmalıdır.

Kablosuz cihazı göğüs cebinde taşımamalıdır.

Girişim olduğundan şüphelenilecek bir neden olması durumunda kablosuz cihazı kapatın.

Tıbbi implant cihazlarıyla ilgili olarak üreticinin talimatlarını izlemelidir.

Kablosuz cihazı tıbbi implant cihazı ile birlikte kullanma konusunda sorularınız varsa, sağlık kuruluşunuza başvurun.