JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Авторські права та інші примітки

background image

Авторські права та інші примітки

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

Цим документом NOKIA CORPORATION заявляє, що цей виріб MD-100W відповідає основним вимогам та іншим

відповідним положенням Директиви 1999/5/EC. Копія декларації відповідності міститься на веб-сторінці http://

www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

© 2012 Nokia. Всі права захищені.

Nokia, Nokia Connecting People і логотип Nokia Original Accessories є товарними знаками або зареєстрованими

товарними знаками Nokia Corporation.

Відтворення, передача, розповсюдження чи зберігання у будь-якому вигляді цього документа чи будь-якої його

частини без попереднього письмового дозволу компанії Nokia заборонені. Компанія Nokia дотримується політики

безперервного розвитку. Компанія Nokia залишає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який

виріб, описаний у цьому документі, без попереднього повідомлення.

The ‘Qi’ symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

12

background image

У межах, дозволених чинним законодавством, за жодних обставин компанія Nokia або будь-який з її ліцензіарів не

несуть відповідальності за втрату даних або прибутку, а також за будь-які спеціальні, випадкові, подальші чи побічні

збитки, незалежно від причини виникнення.

Зміст цього документа надається "як є". Крім передбачених чинним законодавством, жодні інші гарантії, прямо

виражені або такі, що маються на увазі, включаючи (але не обмежуючись) неявні гарантії придатності до продажу та

для визначеної мети, не стосуються точності, достовірності чи змісту цього документа. Компанія Nokia залишає за

собою право на перегляд цього документа чи на його анулювання в будь-який час без попереднього повідомлення.

Наявність виробів може залежати від регіону. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до дилера компанії

Nokia. Цей виріб може містити товари, технології або програмне забезпечення, які регулюються експортним

законодавством та нормативно регулятивними актами США та інших країн. Відхилення від положень закону

заборонено.

ПОВІДОМЛЕННЯ ФЕДЕРАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЗВ’ЯЗКУ АБО МІНІСТЕРСТВА ПРОМИСЛОВОСТІ КАНАДИ
Цей пристрій відповідає вимогам частини 15 правил Федеральної комісії зв’язку (FCC) та RSS-стандартам звільнення

від ліцензування Міністерства промисловості Канади. Використання цього пристрою обумовлюється двома такими

умовами: (1) Цей пристрій не повинен створювати шкідливі перешкоди, (2) цей пристрій має приймати на себе будь-які

перешкоди, у тому числі перешкоди, що можуть призвести до небажаних наслідків у роботі. Модифікації або зміни

конструкції пристрою, прямо не схвалені компанією Nokia, можуть призвести до анулювання права користувача на

використання цього обладнання.

Примітка. Це обладнання перевірено на відповідність обмеженням для цифрових пристроїв класу B відповідно до

частини 15 правил Федеральної комісії зв’язку. Ці обмеження розроблені для належного захисту від перешкод у

житлових приміщеннях. Це обладнання виробляє, використовує і може випромінювати радіочастотну енергію; у

випадку якщо це обладнання встановлено і використовується всупереч інструкціям, воно може створювати серйозні

перешкоди для радіозв’язку. Однак немає гарантії, що ці перешкоди не виникнуть в окремій установці. Якщо це

обладнання створює перешкоди для приймання радіо- і телесигналу, що можна визначити шляхом вмикання і

вимикання обладнання, існує декілька способів усунення цих перешкод:

переорієнтувати або перемістити приймальну антену;

збільшити відстань між обладнанням і приймачем;

підключити обладнання до іншої розетки (не до тієї, до якої підключено приймач);

звернутися по допомогу до досвідченого радіотехніка або телемайстра.

ПРИМІТКА. Заява Федеральної комісії зв’язку щодо радіоактивного випромінювання: Це обладнання відповідає

обмеженням, встановленим Федеральною комісією зв’язку для неконтрольованих середовищ. Цей передавач не слід

розташовувати поблизу або використовувати у поєднанні з іншою антеною або передавачем.

/Видання 1.2 UK

13