JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Створення пари динаміка вручну

background image

Створення пари динаміка вручну
Можна створити пару динаміка вручну за допомогою Bluetooth.

7

background image

1 Увімкніть динамік і телефон або інший сумісний пристрій.
2 Якщо Ви раніше вже об’єднували динамік у пару з іншим пристроєм, натисніть

і утримуйте протягом 2 секунд, щоб увімкнути Bluetooth.

3 Протягом 3 хвилин увімкніть Bluetooth на телефоні та виконайте пошук

пристроїв Bluetooth. Докладнішу інформацію див. у посібнику користувача

телефону.

4 Виберіть динамік зі списку знайдених пристроїв на телефоні.
5 Якщо необхідно, введіть пароль 0000.