JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Увімкнення динаміка

background image

Увімкнення динаміка

1 Приєднайте кабель блока живлення до гнізда динаміка.
2 Приєднайте відповідний роз’єм до адаптера змінного струму блока живлення.
3 Підключіть блок живлення до електричної розетки.
4 Натисніть клавішу живлення.

Якщо Ви раніше не об’єднували динамік у пару з пристроєм, або очистили пари,

динамік автоматично переходить у режим створення пари під час увімкнення, і

світловий індикатор Bluetooth починає повільно блимати.

Якщо Ви вже об’єднували динамік у пару з одним або кількома пристроями,

динамік підключається до пристрою, з яким він використовувався останній раз.

Якщо динамік не підключений до іншого пристрою, не має аудіо зв’язку та не

виконує інший вид діяльності протягом 30 хвилин, він переходить у режим

очікування, і всі світлові індикатори вимикаються.