JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Символ перекресленої корзини з колесами

background image

Символ перекресленої корзини з колесами

Перекреслена корзина з колесами, зображена на Вашому виробі, акумуляторі, документації або упаковці, означає, що

після завершення терміну експлуатації всі електричні та електронні вироби й акумулятори підлягають утилізації окремо

від звичайного сміття. Ця вимога застосовується в Європейському Союзі. Не викидайте ці вироби з несортованими

міськими відходами. Додаткову інформацію про охорону довкілля див. в екологічному профілі виробу на веб-сторінці

www.nokia.com/ecoprofile.